Trykkfjær

Klikk deg inn her for å bestille Trykkfjær.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Benevning Betegnelse Verdi
Tråddiameter Dt
Innerdiameter

Dy

Ubelastet lengde L0
Totalt antall viklinger nv
Stigning Nr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utvendig styring Ø c
Innvendig styring Ø L1
Fjærkonstantt ved Kp el N/mm F1
Belastet lengde F0
Fjærkraft  
Lengde (lengde helt sammenpresset= stum lengde)  
Høyre eller venstreviklet  
Der ikke annet er angitt gjelder toleransen SS 2384    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Forespørsel:
Bestilling:
Firma:
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-post: