Torsjonsfjær

Klikk deg inn her for å bestille Torsjonsfjær.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Benevning Betegnelse Verdi
Tråddiameter D1
Innerdiameter

Di

Ubelastet lengde L0
Totalt antall viklinger nt
Stigning P0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utvendig styring Ø  
Innvendig styring Ø  
Fjærkonstantt ved Kp el N/mm c
Belastet lengde
L1 L2
Fjærkraft
F1 F2
Lengde (lengde helt sammenpresset= stum lengde) Lst
Høyre eller venstreviklet H el. V
Der ikke annet er angitt gjelder toleransen SS 2384    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Forespørsel:
Bestilling:
Firma:
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-post: